Akkerstraat 53: Kruidenier

In 1913 liet de R.K. Coöp. Spaar- en Bouwvereeniging Parochie St. Anna negen woonhuizen bouwen, de huidige nummers 51 t/m 63b. Architect was de bekende Tilburgse bouwmeester Cees van Hoof, die o.a. de voorgevel van de Heikese kerk, de voormalige kerk in de Koestraat en de kerk in de Enschotsestraat tekende. Een deel van de woningen heeft voor Sint Anna vrij unieke voortuintjes.

In 1932 liet Antonius Broers zijn huis deels verbouwen tot winkel, alwaar hij aanvankelijk boter, kaas en vis verkocht. Vanaf de jaren ‘40 tot 1953 stond hij te boek als kruidenier. Daarna zat hier voor zover bekend geen winkel meer.

Hieronder een serie aanklikbare afbeeldingen van deze kruidenier