Lesprogramma

Enige basiskennis over architectuur en stedenbouw, en de culturele betekenis ervan, zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van de opvoeding van kinderen. Net zoals we leren om naar muziek te luisteren, boeken te lezen of naar films, kunst en toneel te kijken.

 

Uit een onderzoek bleek dat er i.t.t. de andere disciplines, zeer weinig ‘lesmateriaal’ bestond over architectuur en stedenbouw. Dit inspireerde architect Ad Roefs om een programma samen te stellen voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

 

Hierin behandelde hij onderwerpen als typologie, situatie en omgeving, maat en perspectief, materiaal en constructie, het ontwerp- en bouwproces e.d. Uiteraard werden deze op een ‘grijpbare’ wijze gepresenteerd en waren er met scholieren ook bezoeken aan bouwlocaties.