Korvelseweg 2005

De manifestatie in 2005 stond in het teken van de Korvelseweg en de verlengden daarvan, op de lijn tussen de Oude Markt en de Ringbaan-Zuid. Het accent lag op de veelheid en veelzijdigheid qua middenstand en de diversiteit aan architectuur. Ook was er aandacht voor de historische ontwikkeling van dit ‘lint’, de bewoningsgeschiedenis van panden, nieuwbouwplannen en het religieus en industrieel erfgoed.

 

De keuze voor dit gebied was mede ingegeven door het feit dat de bewoners zich inzetten voor openbare veiligheid en de verkeersproblematiek van hun ‘drive in winkelstraat’. Ook was er een gespannen situatie t.a.v. nieuwbouwplannen die het karakter van het lint konden aantasten.

 

De publieke belangstelling overtrof die van 2003 ruimschoots. N.a.v. onze manifestatie stelde de gemeente Tilburg het beleid omtrent nieuwbouw aan de oude ‘linten’ ter discussie.