MonumentenlezingJoost Op ‘t Hoog en Dirk van Alphen van de gemeente Tilburg verzorgden een presentatie over de fenomeen monument. In woord en beeld werd toegelicht wat de betekenis is van een rijks- of gemeentelijk monument, waarom het dat keurmerk heeft verkregen, welke eisen hiervoor worden gesteld en wat het algemene beleid hierbij is.