Bewoners / Frits Aarts en Fred Blans

Werkgroep St. Josephstraat denkt mee

 

Wij (…) proberen in deze programmakrant het dubbele gevoel te vertolken dat vele bewoners van onze straat hebben. Enerzijds heerst er grote tevredenheid over onze woonomgeving, maar anderzijds is er sprake van bezorgdheid over de toestand van de St. Josephstraat.

Toen ons het verzoek bereikte om mee te werken aan het tweejaarlijkse belevingsproject van Stichting Straat hoefden we niet lang na te denken: met beide handen aanpakken, dachten we; een unieke gelegenheid om mee te liften op een al bestaand initiatief.

 

In de vorige programmakrant schreef Hans Janssen (…) ‘Er zijn van die straten in Tilburg die bij de stad horen als een ledemaat aan een lijf’. Hij sloeg hiermee de spijker op zijn kop, dat is onze St. Josephstraat. De grote historische waarde van de St. Josephstraat is alom bekend (…).In de St. Josephstraat staan gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beeldbepalende panden. Bewoners realiseren zich dat het bewonen en bezitten van een historisch pand ook verplichtingen met zich mee brengt. Restauratie-verplichtingen leiden ertoe dat veel panden weer in oude glorie worden hersteld. Niet alle panden (…) zijn in handen van particulieren. Ook de gemeente bezit een aantal panden en dat maakt haar tevens onderhoudsplichtig. Dit schept verwachtingen… (…)

 

Wij denken inderdaad dat wij als betrokken bewoners een bijdrage kunnen leveren bij de ontwikkeling van onze straat: ‘kruisbestuiving’ (…). Dat is ook de reden dat wij direct aan de slag gegaan zijn toen de uitnodiging van Stichting Straat op de deurmat viel. (…)

 

Wij zijn een handtekeningenactie gestart en hebben de bewoners zo veel mogelijk huis aan huis geïnformeerd over de brief die uit moest gaan naar de betrokken wethouders (…). Hierin vragen wij (…) aandacht voor de bijzondere architectonische en cultuurhistorische betekenis van de St. Josephstraat. Wij vragen een inspanningsverplichting van de gemeente waar het gaat om het onderhouden van enerzijds haar eigen panden en tuinen en anderzijds het wegdek, trottoirs en verlichting.

Verder willen wij graag een visie van de gemeente waar het de gehele wijk betreft (bewoning, bebouwing, infrastructuur, enz.). Deze visie zou zij in een bestemmingsplan moeten vastleggen. (…)

(was getekend Fred Blans (r) en Frits Aarts)