Philip van Boxtel / architect

Het architectonisch landschap van St. Josephstraat en ommelanden

 


Van Weemoed tot Zomerlust, ofwel van stad naar platteland. Deze tegenstelling is zeer bepalend voor de St. Josephstraat en zijn omgeving. Was in vorige edities (de Goirkestraat en Korvelseweg) telkens sprake van linten tussen twee Frankische driehoeken, ditmaal vertrekt het lint vanaf de Heuvel om vervolgens de echte stad al snel te verlaten en uiteindelijk te verdwijnen in de ‘woestenij’ tussen Tilburg en Oisterwijk. De St. Josephstraat kent ook een andere stedelijke ontwikkeling (…).

 

 

Een ontwikkeling die zelfs tot op de dag van vandaag het karakter van de straat en wijde omgeving bepaalt. Zo is de Heuvel (…) het maatschappelijk hart van de stad terwijl zich in de onmiddellijke nabijheid het tijdperk van de textielindustrie laat herkennen (…).

 


Aan het eind van de St. Josephstraat zijn de sporen van agrarische activiteiten nog prominent aanwezig. Deze activiteiten moesten plaats maken voor de (…) uitbreidingswijk Armhoefse Akkers.

 

 

De groei van de ‘stenen’ stad stopte bij het Wilhelminakanaal, maar de stedelijke ontwikkeling ging verder. De komst van het kanaal en de Piushaven zette een metamorfose in gang: van agrarisch natuurlandschap tot recreatief cultuurlandschap, die nu nog voort gaat.

 

 

De ontwikkeling van de St. Josephstraat en omgeving kent vele uitingen, die allemaal ontstonden in een relatief korte tijdspanne vanaf 1800. Het hoogtepunt ligt daarbij tussen 1850 en 1950, de ‘gouden eeuw’ van Tilburg. Een eeuw die zich qua architectuur kenmerkt door de (…) Neo-stijlen, Art Nouveau en Amsterdamse School tot aan de Nieuwe Zakelijkheid.

 

 

U zult versteld staan van de rijkdom aan variatie en de hoeveelheid aan monumentale gebouwen. Dat dit alles sterk samenhangt met de stedelijke ontwikkeling van dit stadsdeel zal tijdens de rondleidingen duidelijk worden.