Triborgh / Bouwontwikkeling

Bestaande verbindingen versterken met nieuwe

 

Ten zuidoosten van ‘De Verbinding’, tussen de Oisterwijksebaan en de Piushaven ligt een braakliggend terrein; de voormalige gemeentewerf. Nu nog vormt dit gebied een barrière tussen de wijk (…) en de Piushaven (…).

 

De plannen die voor de toekomst in voorbereiding zijn zullen daar verandering in brengen. De (…) gemeentewerf wordt getransformeerd tot een woongebied. Oud zal dan plaats gaan maken voor nieuw. Met uitzondering (…) van de voormalige werkplaats van Publieke Werken (…). Dit monumentale pand uit de jaren dertig (…) zal in ere hersteld worden.

 

De stedenbouwkundige opgave (…) is (…) bijzonder. Enerzijds wordt met de invulling de bestaande wijk Armhoef afgerond. Anderzijds maakt het gebied intergraal deel uit van de gehele herontwikkeling van de Piushaven. Door de woonbebouwing zorgvuldig aan te laten sluiten op het openbare havenpark vindt het haar natuurlijke plek in de bestaande stad. Daarmee wordt een onaangenaam achtergebied een erg interessante stedenbouwkundige schakel. (…)

 

Wij nodigen u (…) uit om niet alleen vandaag De Verbinding Korte Heuvel – Sint Josephstraat – Oisterwijksebaan te beleven maar om over een paar jaar nog eens terug te komen om te ervaren wat deze nieuwe Verbinding voor u en haar stad betekent.