Organisatie

Bestuur

Het stichtingsbestuur controleert de financiële en productionele gang van zaken, treedt op bij formele gebeurtenissen en zet zich in voor een breed draagvlak. Tevens geeft men suggesties voor de programmering.

 

Het huidige bestuur wordt gevormd door Gérard Appels (voorzitter), Hans van Berkel (penningmeester/secretaris), Hanneke Doevendans, Bert van Herreveld, Joep Gimbrère, Annemarie Pijnappel en Joost de Beer.

 

Projectleiding

De algehele projectleiding berust bij Berry van Oudheusden.

 

Website

Onze vaste webmaster is sinds 2010 Marc van Onzenoort (3W).