Excursies Bedaux | Excursions Bedaux

Jos. Bedaux (1910-1989) was een van de weinige Tilburgse architecten die nadrukkelijk zijn ‘handtekening’ in De Reit achterliet. Zijn zoon Frans neemt je mee langs beeldbepalende, belangwekkende en minder opvallende creaties.

In De Reit zijn diverse ontwerpen van Bedaux te vinden, zoals de eerste gebouwen van de universiteit, een sporthal en studentenmensa, een kantoor, een kerk en een burgemeesterswoning. Die ontstonden in de periode tussen pakweg 1960 en 1972. In 1950 schiep Jos. al een kapel aan de Delmerweg. Ook zijn zoon en opvolger Peer Bedaux en het architectenbureau Bedaux de Brouwer tekenden hier tot in de nieuwe eeuw woningen en een kantoorgebouw. Voldoende aanknopingspunten voor Jos.’ zoon Frans om dit oeuvre met je te delen.

Jos. Bedaux (1910-1989) was a an architect from Tilburg and who pointed his ‘signature’ emphatically in De Reit. His son Frans invites you along iconic, interesting and less noticeable creations.

In De Reit you find several designs from Bedaux, like the the oldest buildings of Tilburg University, a sports hall and a society building for students, an office building, a church and a mayor’s house. They all arised in the period between 1960 and 1972. In 1950 Jos. Bedaux created already a chapel in the Delmerweg. His son Peer Bedaux and the architect’s office Bedaux de Brouwer designed in this environment in later times houses and office buildings. Frans Bedaux has enough leads to share this work with you.

Data: wo 5, zo 9, wo 12 en zo 16 april
Tijden: 10.00-12.00 uur
Startpunt: station Tilburg Universiteit
Deelname: gratis
Aanmelden: alleen via www.josbedaux.nl (contact)