Excursies Tilburg University | Excursions Tilburg University

In 1959-1962 ontstond het eerste gebouw van de Kaholieke Hogeschool, nu Tilburg University. Sindsdien zijn op de campus diverse gebouwen verrezen. Deze veelzijdige architectuur is slechts één aanleiding voor een onderhoudende tour.

Pieter Siebers is projectleider Academisch Erfgoed en weet alles van het verleden en het heden van de universiteit. De grote verscheidenheid aan gebouwen, talloze kunstwerken en historische gebeurtenissen vormen de leidraad voor een inspirerende excursie over de campus. Welke gedachten lagen ten grondslag aan het ontstaan van de universiteit? Welke architecten lieten hier hun sporen na? Wat is de betekenis van die sculptuur? Wie staat op dat schilderij afgebeeld? Karl Marx? Pieter is uw antwoord door tijd en ruimte van Tilburg University.

In 1959-1962 the first building of the Catholic Highschool, now Tilburg University originated. Since that time at the campus many buildings appeared. This versatile architecture is only one cause for an entertaining tour.

Pieter Siebers is project manager Academic Heritage en knows everything about the past and present of the university. The great variety of buildings, countless works of art and historical events are the guideline for a inspiring excursion around the campus. What thoughts formed the foundation of the university? Which architects left their mark here? What is the meaning of that sculpture? Karl Marx? Pieter is your answer through time and space of Tilburg University.

Data: vr 31 maart, vr 14 april
Tijden: 15.30 – 17.00 uur
Startpunt: Cobbenhagengebouw
Deelname: gratis
Reserveren: wegens beperkt aantal plaatsen is aanmelden verplicht
Aanmelden: via erfgoed@tilburguniversity.edu