Het evenement

Heikant: een Wereldwijk gaat vooral over de metamorfose van een ‘dorp’ bij de stad tot de kleurrijke wijk van nu. Bij Historie Heikant kunt u hierover meer lezen. De uitdaging is om die historische ontwikkeling naar een pakkend programma te vertalen. Hiervoor vormen verhalen van bewoners een belangrijke basis, vooral van hen die de wijktransitie gedurende veertig jaar hebben meegemaakt. Een andere inspiratiebron zijn de verrassende plekken in de wijk, die door veel Tilburgers nauwelijks of niet worden gekend. Die gebouwen, straten, parken, winkels, pleinen en zelfs ‘verdomhoekjes’ zijn het podium en decor voor alle activiteiten.

Tilburg-Noord is met naar schatting 120 nationaliteiten/herkomsten het meest kleurrijke stadsdeel. De Heikant herbergt zo’n 45 culturen en die veelkleurigheid is een ander uitdagend gegeven. Is er bij hen sprake van een ‘wijkbeleving’ en zo ja, kunnen we die betrokkenheid verbinden aan het evenement? Dit geldt ook voor het rijke potentieel aan (jeugdig) creatief talent in de wijk. Kunnen we al die makers en doeners uitdagen om in april met ons mee te dansen, te zingen, te musiceren, te acteren of anderszins te creëren?

Het programma is nu nog volop in ontwikkeling, ‘gebouwd’ op het vertrouwde en beproefde principe van verleden, heden en toekomst. Inmiddels hebben al vele bewoners, ondernemers, culturele instellingen, wijkorganisaties, deskundigen (op velerlei gebied) en verenigingen in de Heikant hun medewerking toegezegd. Uiteindelijk zullen we, Corona of niet, van 3 september t/m 3 oktober een verrassend en veelzijdig programma presenteren. Blijf deze website in de gaten houden voor de actuele ontwikkelingen. Kom straks een bijzondere Tilburgse wijk beleven!