Introductie/Introduction

Van 23 maart t/m 23 april 2023 organiseren we een evenement in De Reit. Deze Tilburgse stadsuitbreiding ontstond vanaf begin jaren ’60 en groeide geleidelijk tot een veelzijdige wijk.

De Reit wordt begrensd door de spoorlijn, de Ringbaan-West, de Bredaseweg en de Oude Warande. In deze relatief jonge stedelijke omgeving vinden we interessante architectuur, talloze kunstwerken, veel groen en een zeer diverse populatie. Voldoende aanknopingspunten voor een evenement, waarin ook bewonersverhalen, de historie, het huidige aanzicht en de toekomst een voorname rol spelen.

From March 23 to April 23 (2023) we organize an event in De Reit. This Tilburg urban expansion arose from the early sixties and gradually grew into a versatile neighbourhood.

De Reit is bordered by the railway line, the Ringbaan-West, the Bredaseweg and the Oude Warande. In this relatively young urban environment we discover interesting architecture, countless works of art, lots of green and a colorful population. Sufficient starting points for an event in which also residents’ stories, the history, the current view and the future play a major role.