Tentoonstelling | Exhibition

De Reit groeide sinds 1960 van een landelijke en schaars bewoonde omgeving naar een dynamische stadsgebied. Deze ontwikkeling wordt op de expositie getoond in woord en beeld.

Deze tentoonstelling, samengesteld door architect/ontwerper Ad Roefs, toont de ‘onstuimige’ groei van De Reit sinds 1960 tot in onze tijd. De (steden-)bouwkundige ideeën, de betrokken architecten en de inpassing van de natuur in deze uitbreidingswijk komen zeker aan bod. Ook is er aandacht voor beeldbepalende of juist minder opvallende gebouwen. Met veel foto’s, tekeningen, kaarten en ruimtelijke opstellingen. Voor de liefhebbers van architectuur, erfgoed en stadshistorie. Zoals u van ons gewend bent is ook deze gelegenheid gratis te bezoeken.

De Reit grew since 1960 from a rural and sparsely inhabited environment to a dynamic urban area. This development is revealed in word and image at the exhibition.

This Exhibition, composed by architect/designer Ad Roefs, shows the ‘impetuous’ growth of De Reit since 1960 to our time. The urban planning/architectural ideas, the architects involved and the integration of nature in this expansion district will certainly be discussed. Also their is attention to iconic or, coversily, less striking buildings. With many photos, drawings, maps ans spatial arrangements. For lovers of architecture, heritage and city history. As you are used to from us, this activity is also free to visit..

Data: za 1 april, za 15 april, za 22 april, zo 23 april
Openingstijden: 1 en 15 april 14:00-17:00; 22 en 23 april 12:00-17:00
Locatie: Ontmoetingsruimte De Reitse Plint
Adres: Prof. Verbernelaan 37a, 5037 AD Tilburg