Capucijnenstraat 21: café

Rond 1900 begon Andreas van Amelsvoort een koffiehuis op dit adres. Na zijn overlijden verhuisde zijn weduwe in 1917 met haar gezin naar het aangrenzende pand op nr.19 om daar een slijterij te openen. De volgende uitbater van het café was Gerardus Prince, die in 1927 werd opgevolgd door Piet Franken. Die werd op zijn beurt in 1930 opgevolgd door Jan van den Berg en zijn vrouw Luise. Zij lieten in 1959 de voorgevel verbouwen en stonden tot 1955 achter de toog.

Het café bleef nog enkele jaren in de familie, met hun zoon Jan en zijn vrouw Cora. In 1968 werd de zaak overgedaan aan Walter van Kempen en de laatste kastelein was C. Willemse. Hij sloot de deur van het café in 1974 definitief. In 1979 werd het pand verbouwd tot woonhuis.

Hieronder een serie aanklikbare afbeeldingen van dit café